Usein kysytyt kysymykset

MOOTTORIÖLJYT


Voinko sekoittaa kahta eri moottoriöljyä tai eri valmistajien moottoriöljyjä keskenään?

Öljyt, jotka ovat suunniteltuja samaan käyttötarkoitukseen ja joiden suorituskykytaso on yhtenevä keskenään, voidaan normaalisti sekoittaa keskenään. Eri käyttötarkoituksiin suunniteltuja öljyjä ei kuitenkaan tule sekoittaa keskenään. Parhaan öljyn suorituskyvyn saavutat kuitenkin käyttämällä samaa öljyä öljynvaihtovälin aikana.

Kannattaako öljyn joukkoon laittaa itse jälkikäteen lisättäviä lisäaineita?

Valmiit voiteluaineet ovat pitkän tuotekehityksen läpikäyneitä lopputuotteita, jossa eri raaka-aineita on tieytty määrä optimilopputuloksen saavuttamiseksi. Jälkikäteen lisättäviä lisäaineita ei siis kannata öljyn joukkoon laittaa, sillä silloin öljy ei enää toimi alkuperäisesti suunnitellulla tavalla.

Voidaanko öljyn suorituskyky määrittää sen värin tai paksuuden perusteella?

Öljyn viskositeetti on eräs öljyn tärkeimmistä ominaisuuksista, mutta se kertoo vain öljyn juoksevuuden. Myöskään värin perusteella ei voida päätellä öljyn teknistä suorituskykyä. Valitessasi käyttötarkoitukseesi sopivaa öljyä tarkasta ajoneuvosi moottorin luokitusvaatimus ja valitse sen perusteella käyttöösi parhaiten soveltuva Teboil-tuote.

Miksi kannattaa käyttää synteettistä öljyä perinteisen mineraaliöljyn sijaan?

Synteettisesti valmistetut perusöljyn valmistetaan pitkillä ja monimutkaisilla prosesseilla, jolloin niille saadaan tasapainoisemmat ominaisuudet kuin mineraaliöljyille. Tämä tarkoittaa parempia voiteluominaisuuksia niin kylmä- kuin kuumavoitelunkin kannalta, jolloin synteettisiä voiteluaineita voidaan käyttää sellaisissa käyttöolosuhteissa, joissa ympäristön lämpötilavaihtelut ovat suuria, kuten esimerkiksi pohjoismaat. Lisäksi synteettisillä öljyillä on mineraaliöljyjä paremmat hapettumiskesto-ominaisuudet, jolloin niillä kyetään ajamaan paremmin moottorivalmistajien ilmoittamia pitkiä öljynvaihtovälejä. Synteettisillä öljyillä on myös mineraaliöljyjä alhaisempi haihtuvuus, jolloin niiden lisäystarve öljynvaihtovälillä on alhaisempi.

Miksi uuden sukupolven moottoreissa tulee noudattaa valmistajan luokitusvaatimuksia?

Moottoreiden kehittyessä ja erilaisten pakokaasun jälkikäsittelylaitteiden lisääntyessä myös moottoriöljyjen on oltava yhteensopivia uusien moottoriteknologioiden kanssa. Moottoreiden ja moottoriöljyjen kehitykseen vaikuttaa:

  • Tiukentuva ympäristölainsäädäntö
  • Moottoreiden tehon lisääntyminen (öljyjen entistä suurempi terminen rasitus)
  • Pienemmät öljytilavuudet
  • Öljynvaihtovälien kasvaminen
  • Pyrkimys kohti alhaisempaa polttoaineenkulutusta

Ovatko kaikki moottoriöljyt yhteensopivia dieselpartikkelisuodattimien kanssa?

Eivät. Dieselpartikkelisuodattimet ovat herkkiä pakokaasun jälkikäsittelylaitteita, joiden tarkoituksena on pienentää haitallisten pienhiukkasten eli partikkelien määrää pakokaasussa. Suodattimeen kertyvä tuhka on haitallista sen toiminnan kannalta. Käytettävä moottoriöljy vaikuttaa tuhkan määrään, sillä eräät lisäaineet muodostavat palasessaan tuhkaa. Öljyn muodostaman tuhkan määrää mitataan sulfaattituhkamenetelmällä (Sulphated Ash). Tyypillisesti dieselpartikkelisuodattimella varustetuissa moottoreissa edellytetään käytettäväksi ns. Low/Mid SAPS -tyyppisiä moottoriöljyjä, joiden lisäaineistus on suunniteltu yhteensopivaksi näiden jälkikäsittelylaitteiden kanssa.

Voidaanko moottoriöljyn valinnalla vaikuttaa polttoaineenkulutukseen?

Kyllä, moottoriöljyn valinnalla on suora vaikutus moottorin polttoaineenkulutukseen. Käyttämällä alhaisemman viskositeetin öljyä, kuten Teboil Super XLD EEV 5W-30 perinteisten 15W-40-öljyjen sijaan, voidaan polttoaineenkulutusta pienentää jopa yli 1 %. Polttoaineet muodostavat kuljetusyritysten kokonaiskustannuksista suuren osan, joten prosentinkin säästö moottoriöljyvalinnalla on merkittävä säästöpotentiaalin kannalta.

HYDRAULIIKKAÖLJYT


Miten moottoriöljytyyppinen hydrauliikkaöljy eroaa muista hydrauliikkaöljyistä?

Käytännön ominaisuuksien kannalta olennaisin ero on vedenkäsittelytapa. Yleensä hydrauliikkaöljyiltä toivotaan, että öljyn sekaan mahdollisesti joutuva vesi erottuu öljysäiliön pohjalle. Moottoriöljytyyppinen öljy sen sijaan pyrkii sitomaan veden. Esimerkiksi Caterpillar suosittelee useisiin konemalleihin moottoriöljytyyppisten öljyjen käyttöä.

Voiko moottoriöljytyyppistä hydrauliikkaöljyä ja tavanomaista hydrauliikkaöljyä sekoittaa?

Sekoittamista ei suositella. Hydrauliikkaöljyt pyrkivät yleensä erottamaan veden säilön pohjalle. Moottoriöljytyyppinen hydrauliikkaöljy pyrkii sitomaan vettä. Jos öljyjä sekoitetaan, kumpikaan vedenkäsittelytapa ei toimi kunnolla.

Mitä tarkoittaa viskositeetti-indeksi?

Viskositeetti-indeksi on laskennallinen arvo, joka kuvaa öljyn juoksevuuden muutosta lämpötilan muuttuessa. Korkean viskositeetti-indeksin öljy muuttaa juoksevuuttaan lämpötilan muuttuessa vähemmän kuin matalan viskositeetti-indeksin öljy.

Mikä on hydrauliikkaöljyn oikea viskositeetti?

Energiataloudellisuudet ja kylmäominaisuuksien kannalta on kuitenkin syytä valita öljy, joka on mahdollisimman juoksevaa. Hyvä juoksevuus estää myös pumpun kavitaatiota. Toisaalta öljyn on muodostettava riittävä voitelukalvo myös pumpun ollessa kuuma ja raskaasti kuormitettu. Optimiviskositeetti on tyypillisesti välillä 10–50 cSt.