Talviliikenteeseen laadukkaalla voimansiirtoöljyllä

Kuorma-auton voimansiirto on suomalaisissa käyttöolosuhteissa usein varsin kovilla. Autoilla ajetaan yleisesti varsin suurilla kokonaispainoilla ja vaihtelevat ulkoilman lämpötilat haastavat öljyjen juoksevuusominaisuudet. Myös öljyn lisäaineistuksen on vastattava käyttötarkoitusta. Suomen vaativiin käyttöolosuhteisiin on järkevää valita korkealaatuinen synteettinen voimansiirtoöljy, joka voitelee tehokkaasti ja mahdollistaa voimansiirron sujuvan toiminnan sekä auttaa alentamaan polttoaineen kulutusta.

Oikea juoksevuus avainasemassa

Kuten muidenkin voiteluaineiden kohdalla, öljyn viskositeetti on yksi keskeisistä suorituskykyä määrittävistä ominaisuuksista. Optimaaliset viskositeettiominaisuudet mahdollistavat voimansiirron luotettavan ja sujuvan toiminnan. Perusperiaate on, että öljyn tulee olla riittävän juoksevaa pakkaskeleissä, mutta samaan aikaan säilytettävä riittävän korkea viskositeetti kuumissa käyttöolosuhteissa.
Kuorma-autokäytössä käytetään nykyaikana yleensä samaa öljyä ympärivuotisesti, jonka vuoksi suurin osa öljyistä on niin sanottuja moniasteöljyä. Oikea viskositeettivalinta riippuu käyttökohteesta. SAE 75W-90- ja 80W-90 -luokkien öljyt ovat yleisiä sekä vaihteistossa että vetopyörästössä. Vetopyörästöissä käytetään usein myös paksumpia SAE 75W-140 ja 80W-140 -luokkien öljyjä.

Yleisenä trendinä voimansiirtoöljyissä on siirtyminen kohti alhaisemman viskositeetin öljyä, jotka mahdollistavat pienemmät voimansiirron häviöt ja näin auttavat parantamaan ajoneuvon polttoainetaloutta. Tämä vuoksi SAE 75W-80 ja 75W-90 -viskositeettiluokkien öljyt yleistyvät jatkuvasti voimansiirtokäytössä. Myös niissä vetopyörästöissä, joissa akselistovalmistajan suosituksena on SAE 140 -luokan kuumaviskositeetti, voidaan voimansiirron häviöitä pienentää synteettisellä SAE 75W-140- luokan öljyllä.

Erityisesti talviaikaan synteettisten öljyjen hyvät kylmäominaisuudet nousevat havaittavasti esille. Pakkassäällä kehnot juoksevuusominaisuudet voi havaita käsivalintaisessa vaihteistossa käytännössä kankeana vaihteensiirtona ja automatisoiduissa vaihteistoissa voi ilmetä vaihteen siirron ongelmia. Vetopyörästö-öljyn juoksevuusominaisuuksiin sen sijaan ei ole samankaltaista tuntumaa.

Synteettisen öljyn keskeisenä etuna on myös parempi hapettumiskestävyys, jonka myötä öljy säilyttää ominaisuutensa mineraaliöljyjä pidempään erityisesti raskaassa käytössä ja kuumissa olosuhteissa.

Suorituskykyluokka käyttökohteen mukaan

Raskaankaluston vetopyörästöissä käytetään yleisesti erittäin voimakkaasti paineenkestolisäaineistettua API GL-5 -luokan öljyä. Pinta-aktiivinen lisäaineistus on tarpeen, jotta korkeasti kuormitetut vetopyörästön hampaat saavat riittävän voitelusuojan. Vaihteistossa tämän tyyppinen lisäaineistus voi olla kuitenkin haitaksi esimerkiksi synkronointielimien toiminnalle ja vahingollista tietyille vaihteistoissa käytettäville materiaaleille. Tämän vuoksi vaihteistoissa käytetään yleensä API GL-4 -luokan öljyjä. API GL-4 -luokan öljyissä paineenkestolisäaineistus on hieman miedompi verrattuna GL-5 luokan öljyihin. Niissäkin on kuitenkin mukana tehokas kulumisenestolisäaineistus. Eräiden vaihteistovalmistajien suosituksena on GL-1 -luokan öljy, joissa ei ole EP-lisäaineistusta. Tyypillisin esimerkki tällaisista vaihteistoista ovat tietyt hieman vanhemmat Volvo-kuorma-autojen vaihteistot.

Perinteisesti voimansiirtoöljyjen luokitukset ovat nojautuneet API-suorituskykyluokkiin ja SAE-viskositeettiluokkiin. Yhä yleisimmin näiden kansainvälisten luokitusjärjestelmien rinnalle on tullut ajoneuvo- ja vaihteistovalmistajien omia suorituskykyluokkia. Joissain tapauksissa valmistajakohtaiset luokitukset voivat olla määritelty hyvinkin tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Luokitusten määrän kasvaminen voi tehdä öljyn valinnasta haasteellista ammattilaisellekin. Teboilin voiteluaineneuvonta auttaa mielellään sopivan voimansiirtoöljyn valinnassa. Voit ottaa yhteyttä joko soittamalla p. 020 470 0916 tai lähettämällä viestin.
Lisätietoa voimansiirtoöljyistä myös täältä