Synteettisellä öljyllä parempaa suorituskykyvarmuutta

Usein ajatellaan, että synteettisten öljyjen käytöstä on etua vain talviaikaan kun öljyltä vaaditaan hyviä kylmäominaisuuksia. Synteettisillä öljyillä on kuitenkin useita muitakin hyviä ominaisuuksia, joista on hyötyä myös kesäkäytössä sekä kuumissa ja raskaissa olosuhteissa niin moottorissa kuin voimansiirrossa.

Vakaa viskositeetti

Kaikki öljyt muuttuvat juoksevammiksi kuumassa ja vastaavasti paksuuntuvat kylmässä. Muutoksen suuruus vaihtelee runsaasti eri öljylaaduilla. Viskositeetin muuttumisen suuruutta kuvataan viskositeetti-indeksin avulla. Synteettisillä perusöljyillä juoksevuuden muutos on luontaisesti vähäisempää ja niiden viskositeetti-indeksi on korkeampi kuin mineraaliöljyillä. Korkeasta viskositeetti-indeksistä puhuttaessa käytetään joskus myös ilmaisua moniasteisuus. Moottoriöljyjen kohdalla on tyypillistä, että mineraaliöljyjen viskositeettiluokat ovat esimerkiksi SAE 10W-30 tai 15W-40. Synteettisten öljyjen tapauksissa on tyypillistä että SAE-viskositeetti on esimerkiksi 5W-30 tai 5W-40.

Lähes kaikkien moottori- ja voimansiirtoöljyjen valmistuksessa käytetään viskositeetti-indeksiä parantavaa lisäaineistusta, jonka avulla öljyn lämpötilaominaisuuksia parannetaan. Lisäaineet ovat polymeerejä, jotka paksuntavat öljyä lämpötilan noustessa. Polymeerit kuitenkin kuluvat ajokilometrien ja käyttötuntien karttuessa. Synteettisen öljyn luontaisesti korkean viskositeetti-indeksin vuoksi haluttu viskositeetin lämpötila-alue saavutetaan vähäisemmällä lisäaineistuksella, jonka vuoksi myös öljy kestää paremmin leikkaantumista.

Parempi polttoainetalous ja pienemmät päästöt

Synteettisen öljyn vakaa viskositeetti mahdollistaa ajoneuvon polttoainetaloudellisuuden parantamisen. On yleispätevä tosiasia, että juokseva öljy pääsääntöisesti vähentää kitkahäviöitä oli kyse sitten moottorista tai voimansiirrosta. Kylmissä olosuhteissa voi usein tunnistaa jähmeämmän öljyn vaikutuksen kitkaan. Moottoria startattaessa moottori tuntuu vastustavan käynnistinmoottorin työtä ja vaihteensiirto tuntuu tahmealta. Näissä tilanteissa myös moottorin tuottamaa tehoa kuluu turhaan kitkahäviöiden taltuttamiseen.

Kun moottori ja voimansiirto ovat lämmenneet, öljyn juoksevuutta ei pysty enää tuntemaan samalla tavalla aistinvaraisesti. Öljyn juoksevuudella on kuitenkin merkitystä myös korkeissa lämpötiloissa. Juokseva öljy auttaa pienentämään kitkahäviöitä myös kuumana. Öljy ei kuitenkaan saa olla liian juoksevaa, sillä silloin liikkuvien metallipintojen välille ei synny riittävää voitelukalvoa.
Kyse on siis juoksevuuden optimoinnista – juoksevaa, mutta ei kuitenkaan liian juoksevaa. Synteettisellä öljyn viskositeetti säilyy luotettavammin vakaana koko vaihtovälin ajan.

Kestää kuumuuden rasitusta

Raskaassa ammattikäytössä moottoria ja voimansiirtoa käytetään usein pitkäkestoisesti ja korkealla kuormituksella. Tämä lisää moottoriöljyyn kohdistuvaa lämpökuormitusta. Yksi keskeisistä öljyä vanhentavista ilmiöistä on hapettuminen, joka kiihtyy voimakkaasti korkeissa lämpötiloissa. Hapettumisilmiöt heikentävät öljyn suorituskykyä sekä aiheuttavat epäpuhtauksia moottoriin sekä nostaa öljyn viskositeettia. Synteettisen öljyn hapettumisalttius on huomattavasti vähäisempi kuin mineraaliöljyillä. Tämä johtuu siitä, että synteettisissä öljyissä on vähän tai ei ollenkaan niin sanottuja tyydyttämättömiä (saturoimattomia) hiilivetymolekyylejä, jotka hapettuvat herkästi.

Synteettisen öljyn hyvät ominaisuudet tulevat esille myös kuumissa käyttöolosuhteissa.

Toinen synteettisen öljyn optimaalisen hiilivetyjakauman etu on vähäinen haihtuvuus. Haihtuvuudella on merkitystä pääsääntöisesti moottoriöljyssä, jonka lämpötila on korkealla ja siksi moottori kuluttaa öljyä jonkin verran haihtumishäviöiden vuoksi. Mineraaliöljyissä on luonnostaan hyvin monia erilaisia hiilivetyketjuja, joista osa on kevyempiä ja osa raskaampia. Kuumissa lämpötiloissa on tyypillistä, että kevyemmät jakeet alkavat haihtua, jolloin moottoriöljyä kulkeutuu kampikammiohuohotuksen sekä sylinteriseinämän kautta palotilaan ja edelleen pakosarjaan. Voiteluöljyn palaminen palotilassa omalta osaltaan lisää hieman moottorin päästöjä.

Käytännön haittoja öljyn palamisesta tulee erityisesti silloin kun auto on varustettu katalysaattorijärjestelmillä ja hiukkassuodattimella, sillä voiteluaineiden sisältämät niin sanotut SAPS-yhdisteet vahingoittavat suurina pitoisuuksina näitä järjestelmiä. Perinteiset mineraaliöljyt sisältävät luonnostaan rikkiä (S), jonka vuoksi alhaisen SAPS-pitoisuuden öljyt valmistetaan useimmiten synteettisistä perusöljyistä.

Laadukkaat täyssynteettiset öljyt raskaaseen käyttöön

Syntteettisillä öljyillä on siis hyvin monia ominaisuuksia, jotka auttava ajoneuvoa toimimaan luotettavammin, tehokkaammin ja pidempään.
• Luotettava suoja kulumista vastaan kuumana käyvässä moottorissa
• Erinomaiset virtausominaisuudet kylmäkäynnistyksissä mahdollistavat moitteettoman voitelun myös pakkasolosuhteissa.
• Viskositeettiominaisuudet säilyvät vakaina koko vaihtovälin ajan
• Erinomainen korkeiden lämpötilojen ja hapettumisen kesto takaa luotettavan voitelun myös pitkäkestoisessa ja raskaassa käytössä.
• Optimaalinen viskositeetti mahdollistaa paremman polttoainetalouden

Teboilin valikoimasta löytyy useampia täyssynteettisiä voiteluaineita, joiden ominaisuudet on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön:

Teboil Super XLD EEV 5W-30 -moottoriöljy takaa luotettavan voitelun ja sopii hyvin moniin erimerkkisiin ajoneuvoihin. Käytännön kenttätesteissä on havaittu tämän öljyn myös vähentävän polttoaineekulutusta verrattuna 15W-40-öljyyn. Tämä öljy on suunniteltu erityisesti uusille maantiekaluston moottoreille, jotka on varustettu pakokaasun jälkikäsittelylaitteilla.

Teboil Super HPD ECV 5W-40 on erinomainen valinta moneen moottoriin niin uuteen kuin hieman vanhempaankin kalustoon. Öljyn ominaisuudet ovat parhaimmillaan raskaassa työkonekäytössä ja tieliikenteessä.

Teboil Gear MTF-V 75W-80 -vaihteistoöljy on suunniteltu erityisesti raskaiden Volvo-kuorma-autojen vaihteistoihin. Se sopii myös hyvin useisiin muihin SAE 75W-80 -viskositeettiluokan öljyille suunniteltuihin vaihteistoihin.

Teboil EP 75W-90 on laadukas API-GL-4-luokan vaihteistoöljy, joka sopii erittäin moneen käyttökohteeseen.

Teboil Hypoid 75W-90 sopii poikkeuksellisen kehittyneen lisäaineistuksensa ansiosta sekä vaihteistoihin että vetopyörästökäyttöön.

Teboil Hypoid 75W-140 -öljyssä yhdistyvät erinomaiset kylmäominaisuudet sekä paksu SAE 140 -luokan kuumaviskositeetti, joka on vaatimuksena monissa raskaassa käytössä olevissa vetopyörästöissä.

Teboil Fluid ES-Max tarjoaa huippusuorituskykyä raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden automaattivaihteistoihin.

Teboil Wetol Syntrac suunniteltiin vastaamaan erityisesti uusimpien raskaiden Volvo-työkoneiden vaatimuksia. Se sopii myös muihin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan juoksevaa 75W-80 -luokan märkäjarrulisäaineistettua öljyä.

Teboililta saat laadukkaiden tuotteiden lisäksi myös asiantuntevat neuvot. Voiteluainetekninen neuvonta auttaa tarkoituksenmukaisten tuotteiden valinnassa. Yhteyden asiantuntijoihimme saat arkisin klo: 8-16 puhelimitse numerosta 020 470 0916 tai lähettämällä viestin.