Rasvan väri ei kerro ominaisuuksia

Säännöllisesti ja oikeilla tuotteilla suoritettu rasvaus vähentää kulumista ja koneiden vikatilanteita. Voitelurasvoista puhuttaessa usein nousee ensimmäisten asioiden joukossa rasvan väri ja pehmeys, jotka ovat helposti havaittavia ominaisuuksia. Näiden seikkojen perusteella ei kuitenkaan voi tehdä luotettavia päätelmiä rasvan suorituskyvystä tai käyttötarkoituksista, joihin se soveltuu.Yleensä rasvat ovat väriltään kellanruskeita. Tiettyihin rasvalaatuihin lisätään erityisiä väriaineita, jotka helpottavat rasvan tunnistamista. Väri yksinään ei kuitenkaan kerro mitään rasvan ominaisuuksista. Tyypillisesti raskaan kaluston pyörännavoissa käytettävät rasvat ovat sinisiksi värjättyjä, esimerkiksi Teboil MultiPurpose HT ja hyvin vettä sietävät niveltappirasvat punaisia, kuten Teboil Solid -sarja. Nämä värit eivät kuitenkaan ole mitenkään standardoituja. Tietyt lisäaineet, tyypillisimmin molybdeenisulfidi, antavat rasvalle tunnusomaisen mustan värisävyn.

Valitse kovuus ja perusöljyn viskositeetti oikein

Rasvan keskeisimmät valmistusaineet ovat perusöljy ja saennin. On tärkeää tietää, että rasva ei ole paksu öljy ja rasvan kovuus ei ole seurausta perusöljyn ominaisuuksista vaan rasvalle ominaisen kovuuden saa aikaan ensisijassa saennin. Usein rasvaa verrataan pesusieneen: saennin on kuin pesusieni, joka imee itseensä öljyn. Tämä ”pesusieni” voi olla pehmeä tai kova riippumatta öljyn juoksevuudesta. Rasvan kovuus ilmoitetaan NLGI-luokkana, jossa suurempi numero tarkoittaa kovempaa rasvaa. Yleisin kovuusluokka on NLGI 2, joka soveltuu useisiin voitelukohteisiin. Pehmeämmät 0- ja 00-luokkien rasvat ovat yleisiä esimerkiksi keskusvoitelujärjestelmissä.

Saentimia on erilaisia ja niillä saadaan rasvalle toivottuja ominaisuuspainotuksia esimerkiksi käyttölämpötila-alueen ja vedenkeston suhteen. Perusöljyn viskositeettia valittaessa nyrkkisääntönä on, että hitaasti liikkuviin korkeasti kuormitettuihin kohteisiin käytetään paksuun perusöljyyn valmistettua rasvaa. Vastaavasti nopeasti pyöriviin kohteisiin käytetään rasvaa, jonka valmistuksessa on käytetty ohuempaa perusöljyä.

Suorituskykyluokat avaavat ominaisuuksia

NLGI-luokituksen lisäksi rasvoille on olemassa myös ISO- ja DIN-normien mukaiset luokitukset. Molemmissa tapauksessa merkintätapana on pitkähkö kirjaimien ja numeroiden yhdistelmä, joiden tulkitseminen vaatii hieman perehtymistä. Oheisessa kuvassa on avattu merkinnän muodostumista. Merkinnät pitävät sisällään tiedon mm. rasvan käyttölämpötila-alueesta, kovuudesta ja mahdollisesta EP-lisäaineistuksesta.

Rasvojen veden ja korroosion sietokykyä mitataan useilla eri menetelmillä. DIN 51502 -luokituksessa on mukana DIN 51807/1 -mukainen vedensietotesti. Korkeinta käyttölämpötilaan kuvaavan symbolin muodostumisessa vedensieto on mukana kriteerinä 120 °C lämpötilaan saakka. Testissä rasvaa levitetään lasilliuskalle ja liuskaa liotetaan vedessä kolmen tunnin ajan. Veden lämpötila on joko 40 °C tai 90 °C. Rasvan pysyvyttä arvioidaan asteikolla 0–3, jossa 0 tarkoittaa, ettei rasva ole liuennut ja vastaavasti 3 luokassa rasva on liuennut. Esimerkiksi luokka 0-90 tarkoittaa, että rasva ei ole liuennut  +90 °C lämpöisessä vedessä. Vastaavasti veden kestolta heikoin luokka olisi 3-40, jolloin rasva on liuennut jo lämmöltään 40 °C vedessä.

Lisäksi rasvoille tehdään niin sanottuja vesipesutestejä, joissa rasvaan kohdistetaan standardoitu vesisuihku. Rasvojen paineenkesto- ja kulumisenesto-ominaisuuksia mitataan useammalla erilaisella kuormituskokeella.

Teboililta neuvot oikean rasvan valintaan

On hyvä huomata, että luokitukset eivät ota kantaa esimerkiksi rasvojen sekoitettavuuteen. Erilaiset rasvatyypit eivät automaattisesti ole keskenään yhteensopivia, vaikka niiden luokitukset vaikuttaisivat samalta.

Myös todelliset rasvojen käyttölämpötilat riippuvat voimakkaasti monista eri muuttujista, eikä valintaa voi tehdä vain taulukkoarvojen perusteella. Erityisesti rasvojen kylmäominaisuuksista voit lukea lisää täältä. Rasvan kuumankesto riippuu paljon lämpötilan suuruuden lisäksi altistusajasta ja muista kuormittavista tekijöistä.

Lisää teknistä tietoa rasvoista löydät täältä. Jos sinulle herää lisäkysymyksiä, asiantuntevasta öljy-yhtiöstä saat neuvot käyttötarkoitukseen sopivan tuotteen valitsemiseen. Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse arkisin klo 8–16 numerosta 020 470 0916. Voit ottaa yhteyttä myös yhteydenottolomakkeella.