Pakkanen punnitsee hydrauliikkaöljyjen ominaisuudet

Talviset kylmät olosuhteet erottelevat konkreettisesti ominaisuuksiltaan hyvät ja heikkolaatuiset hydrauliikkaöljyt. Kylmissä olosuhteissa on tärkeää, että öljy virtaa jouhevasti hydrauliikkajärjestelmässä ja voitelee pumpun sekä muut liikkuvat komponentit. Riittämätön voitelu lisää kulumista ja voi aiheuttaa myös välittömän vaurion, joka estää työskentelyn jatkumisen.

Hyvä öljy toimii niin kovalla pakkasella kuin kesähelteellä

Kaikkien öljyjen viskositeetti eli juoksevuus muuttuu lämpötilan laskiessa paksummiksi eli viskositeetti öljyjen kasvaa. Vastaavasti viskositeetti pienenee eli öljy ohenee lämpötilan noustessa. Liian alhainen viskositeettikin on haitaksi, sillä silloin öljy ei muodosta riittävää voitelukalvoa ja pumpun sisäiset ohivuodot kasvavat. Tämä aiheuttaa epätarkempia työliikkeitä, huonompaa voitelua ja kasvanutta polttoaineenkulutusta.

Viskositeetin muuttumisessa on suuria eroja eri öljyjen välillä. Vähäinen viskositeetin muutos tarkoittaa käytännössä laajaa käyttölämpötila-aluetta. Juoksevuuden muutosta kuvataan viskositeetti-indeksillä. Mitä suurempi viskositeetti-indeksi, sitä vähäisempi juoksevuuden muutos on. Toisin sanoen: Matalan viskositeetti-indeksin öljy, joka on kylmässä riittävän juoksevaa, ohenee lämpötilan noustessa jo liian juoksevaksi. Vastaavasti korkean viskositeetti-indeksin öljy pysyy riittävän paksuna kuumassakin.

Korkea viskositeetti-indeksi tarkoittaa käytännössä laajaa käyttölämpötila-aluetta.

Öljyn viskositeetin minimi- ja maksimiarvot ovat erilaisia eri järjestelmillä riippuen useista eri tekijöistä. Usein viskositeetin raja-arvoja tarkastellaan pumpun asettamien vaatimusten perusteella. Tavallisesti pumppuvalmistajat ilmoittavat öljyn suurimman sallitun käynnistysviskositeetin ilman kuormaa ja erikseen viskositeetin raja-arvot kuormitetulle järjestelmälle sekä optimaalisen viskositeetin. Suurin sallittu käynnistysviskositeetti on tyypillisesti 500–1500 cSt. Öljyn minimiviskositeetti käyttölämpötilassa on yleensä suuruusluokkaa 10–20 cSt.

Kun viskositeetti on optimaalisella alueella, tehohäviöt ovat pieniä, pumppu saa voitelua ja työliikkeet ovat täsmällisiä.

Myös venttiilit asettavat vaatimuksia öljyn juoksevuudelle. Nykyaikaisilla sähköhydraulisella esiohjauksilla toteutetuissa järjestelmissä venttiilien sujuva ja täsmällinen toiminta edellyttää öljyltä riittävää juoksevuutta.

Joissain järjestelmissä on öljyn lämmittimiä tai jäähdyttimiä, joilla voidaan säädellä öljyn lämpötilaa lähemmäksi optimaalista käyttölämpötilaa. Vaikka järjestelmissä ei esiintyisikään äärimmäisen kylmiä tai kuumia lämpötiloja, korkean viskositeetti-indeksin öljy parantaa järjestelmän hyötysuhdetta myös normaaleissa käyttölämpötiloissa. Laadukkaaseen öljyyn kannattaa siis panostaa aina.

Säästä aikaa ja polttoainetta

Hydrauliikkaöljyllä on oltava laaja käyttölämpötila-alue erityisesti ulkona toimivissa järjestelmissä joita käytetään jaksoittain. Tällainen tilanne on usein erilaisissa kuorma-autojen päällirakennehydrauliikoissa. Esimerkiksi puutavara- ja kuormausnostureiden halutaan olevan heti lastaus- ja purkupaikalla valmiina toimintaan. Kuormausnostimille on tyypillistä, että yksi käyttöjakso on varsin lyhyt, mutta sitäkin raskaampi. Siksi on tärkeää, että pumppu ja muut hydrauliikan komponentit saavat moitteettoman voitelun kaikissa olosuhteissa heti käynnistyksestä alkaen.

Järjestelmän lämpiämisen odottelu tuhlaa polttoainetta ja aikaa. Usein onkin niin, että järjestelmän ei malteta antaa lämmetä rauhassa, vaikka öljyn sitä vaatisi. Öljyn hyvä juoksevuus on myös edellytys lastaus- ja purkutyössä tärkeälle työliikkeiden täsmällisyydelle. Optimaalinen juoksevuus auttaa myös parantamaan hydrauliikkajärjestelmän hyötysuhdetta ja samalla ajoneuvon polttoainetaloutta.

Erikoisöljyt vaativaan ympärivuotiseen käyttöön

Erinomainen esimerkki poikkeuksellisen laajan käyttölämpötilan hydrauliikkaöljystä on Teboil Hydraulic Oil Scandic 32. Se on saavuttanut vankan suosion mm. puutavara-autojen kuormausnostureiden sekä kappaletavaranostureiden öljynä. Kovillakin pakkasilla kuormankäsittely voi alkaa heti auton pysähdyttyä, eikä kallista työaikaa hukkaannu järjestelmän lämmittelyyn. Öljy säilyy kuitenkin riittävän paksuna myös kesän helteillä ja rivakassa kuormanteossa. Siksi se sopii hyvin myös niihin käyttökohteisiin, joissa nostotyötä tehdään nostokyvyn äärirajoilla.

Vaadittaessa parempaa kylmäominaisuutta varteenotettava vaihtoehtoja ovat Teboil Hydraulic Oil Polar (ISO VG 22) ja Teboil Hydraulic Arctic Oil (ISO VG 15). Nämä öljyt sopivat erinomaisesti päällerakennehydrauliikkaan ympärivuotiseen käyttöön silloin kun öljyn lämpötila ei pääse nousemaan korkeaksi.

Sopivat tuotteet pohjoisen oloihin

Laadukas hydrauliikkaöljy on kannattava investointi, joka lisää työtehoa ja mahdollistaa järjestelmien luotettavan toiminnan. Teboilin valikoimassa on laaja valikoima hydrauliikkaöljyjä erilaisiin käyttökohteisiin ja -ympäristöihin. Kaikkien tuotteiden suunnittelussa on otettu huomioon vaativat suomalaiset käyttöolosuhteet. Hyvien kylmäominaisuuksien lisäksi tuotekehityksessä on otettu huomioon suuri määrä muita hydrauliikkaöljyltä vaadittavia ominaisuuksia kuten kulumisenesto, vedenkäsittelykyky, vaihtovälivarmuus ja korroosiosuoja. Asiantunteva voiteluaineneuvonta auttaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisimman tuotteen valinnassa.