Jopa 5 % säästö Teboil Super XLD EEV 5W-30 -öljyllä

Suomalaisessa tosielämän liikenteessä tehdyssä kenttätutkimuksessa havaittiin, että täyssynteettisen Teboil Super XLD EEV 5W-30 -moottoriöljyn käyttö mahdollistaa merkittävän parannuksen raskaan ajoneuvoyhdistelmän polttoaineenkulutuksessa. Parempi polttoainetalous tarkoittaa paitsi rahansäästöä myös vähäisempiä CO2-päästöjä.

Tutkimuksessa seurattiin Sodankylässä sijaitsevan Kevitsan kaivoksen ja Kemin sataman väliä liikennöiviä ajoneuvoyhdistelmiä. Kaikki ajoneuvot olivat keskenään samankaltaisia täysperävaunuyhdistelmiä, joissa vetoautona oli Volvo FL13 540. Tutkimuksessa seurattiin yhteensä kymmentä autoa, joista viidessä oli käytössä SAE 15W-40-viskositeettiluokan moottoriöljy ja toisessa viidessä siirryttiin käyttämään testijakson ajaksi Teboil Super XLD EEV 5W-30 -moottoriöljyä. Molemmat öljyt ylittivät merkkikohtaiset Volvo VDS-4 -suorituskykyvaatimukset. Teboil Super XLD EEV 5W-30-öljyä käyttävissä autoissa polttoaineen kulutus oli keskimäärin noin viisi prosenttia alhaisempi kuin vertailuryhmässä.

Öljyistä otettiin myös laboratoriotutkimuksia varten näytteitä, joiden avulla selvitettiin öljyn kykyä säilyttää ominaisuutensa raskaassa ajossa. Öljynäytteiden perusteella havaittiin, että täyssynteettinen Teboil Super XLD EEV 5W-30 -öljy säilytti voiteluominaisuutensa erittäin hyvin koko vaihtovälin ajan. Öljyn vanheneminen oli vähäistä ja viskositeetti pysyi vakaana.

Miten moottoriöljyllä voidaan alentaa polttoaineen kulutusta?

Ensisijaisesti polttoainetaloutta tavoiteltaessa kyse on viskositeettiominaisuuksien sekä öljyn lisäaineistuksen optimoinnista kitkahäviöiden pienentämiseksi. Näin moottorin hyötysuhde paranee ja moottorissa käytetystä polttoainelitrasta saadaan irti enemmän hyötytehoa.

Optimaalinen viskositeetti riippuu liikkuvien osien pinnanlaaduista, osiin kohdistuvista kuormituksista ja liikenopeuksista sekä voiteluaineen ominaisuuksista. Moottorin ollessa normaalissa käyttölämpötilassa, erityisesti öljyn kuumaviskositeettiominaisuuksilla on vaikutusta moottorin polttoainetalouteen. Alhaisempi kuumaviskositeetti auttaa alentamaan moottorin sisäistä kitkaa, jos moottori on suunniteltu käyttämään juoksevaa öljyä.

Aikaisemmin on usein ajateltu, että kulumisen minimoimiseksi viskositeetin pitää olla korkea. Moottoreiden kehittyneet valmistusmenetelmät mahdollistavat hyvän pinnanlaadun ja tarkat valmistustoleranssit ovat mahdollistaneet yhä juoksevampien öljyjen käytön. Samaan aikaan myös voiteluaineet ovat kehittyneet voimakkaasti. Uudenaikainen lisäaineistus sekä laadukkaat perusöljyt varmistavat öljyn suorituskyvyn säilymisen luotettavasti koko vaihtovälin ajan.

Kuinka paljon voi säästää?

Raskaan kaluston kohdalla polttoainekustannukset edustavat erittäin merkittävää osaa liikennöinnin kokonaiskustannuksista. Nyt tehdyssä tutkimuksessa testiöljyä käyttäneiden ajoneuvoyhdistelmien polttoaineenkulutus oli keskimäärin yli 5 prosenttia alhaisempi kuin verrokkiryhmässä. Kun molemmista ryhmistä rajataan pois eniten ja vähiten polttoainetta kuluttaneet yksilöt, säästö oli 4,5 prosenttia.

Esimerkinomaisesti voidaan laskea jos ajoneuvon kulutus on 40 l/100km, niin kulutuksen putoaminen 4,5 prosentilla tarkoittaa 1,8 litran säästöä sadalla kilometrillä. Mikäli tällaisella ajoneuvolla ajetaan vuodessa 150 000 km, polttoainetta säästyy vuoden mittaan noin 2700 litraa. Kertomalla tämän polttoaineen ostohinnalla, voi helposti havaita, että säästö on myös euromääräisesti merkittävä. Samalla vuotuinen hiilidioksidipäästö pienenee yli seitsemällä tonnilla. Useamman auton kuljetusyrityksessä etu kertautuu vastaavasti.

Jos polttoaineenkulutuksen alenemaksi olisi testissä todettu vaikkapa vain yksi prosentti, säästö samalla kilometrimäärällä olisi silti ollut 600 litraa. Tämäkin säästö riittäisi kattamaan paremman öljyn lisähinnan korkojen kera. Korkealaatuisen polttoaineensäästöominaisuuksiltaan optimoidun öljyn käyttö on siis kannattava investointi kuljetusyrityksen taloudellisen tuloksen kannalta.

Polttoainetalous on monien tekijöiden summa

On hyvä pitää mielessä, että ajotapa ja -olosuhteet, ajoneuvon ilmanvastus sekä renkaiden vierinvastukset ovat oleellisessa osassa ajoneuvon polttoainetalouden kannalta. Voiteluainetta valittaessa on otettava huomioon myös ajoneuvovalmistajan suositukset viskositeetin sekä öljyn muun suorituskyvyn suhteen.
Ajoneuvon polttoaineen kulutukseen vaikuttaa erittäin keskeisesti kuljettajan ajotapa. Nyt tehdyssä tutkimuksessa ajosuoritteita käsiteltiin tarkoituksellisesti isona joukkona, eikä yksittäisten kuljettajien toimintaan kiinnitetty huomiota. Jokaisen ajoneuvon kohdalla kerättiin tieto yli 140 ajomatkasta, jolloin yksittäisten liikennetilanteiden vaikutus väheni.
Myös ajoneuvojen teknisillä ominaisuuksilla, kuorman laadulla sekä ajo-olosuhteilla on suuri merkitys polttoainetalouteen. Seurantajakso ajoitettiin loppukesään ja alkusyksyyn, jolloin keliolosuhteiden vaihtelu oli vähäistä. Tässä tutkimuksessa kaikki autot ajoivat samaa suhteellisen ruuhkatonta reittiä aina joko täyteen kuormattuna tai tyhjänä. Autot olivat myös teknisesti hyvin samanlaisia ja likimain yhtä paljon ajettuja. Näistä seikoista huolimatta ajoneuvokohtaisissa polttoaineenkulutuksissa oli eroja.

Teboililta asiantuntevat neuvot voiteluaineiden valintaan

Teboil tarjoaa erittäin laajan valikoiman voiteluaineita, jotka auttavat kalustoa toimimaan entistä tehokkaammin, taloudellisimmin ja luotettavammin. Teboilin voiteluaineneuvonta auttaa mielellään käyttötarkoitukseen sopivien tuotteiden valinnassa. Teboilin voiteluaineneuvonnan tavoitat numerosta 020 470 0916 arkisin klo 8–16. Voit myös lähettää viestin yhteydenottolomakkeella.

Lue koko tutkimusraportti täältä.