Hydrauliikkajärjestelmän puhtaus on investointi

Laitevalmistajien mukaan jopa yli 70 prosenttia hydrauliikkajärjestelmien vaurioista johtuu öljyn epäpuhtauksista. Öljyn puhtaudesta huolehtimalla voidaan koneen käyttövarmuus ja tuottavuus maksimoida. Suunnittelemattomat korjaukset aiheuttavat korjauskustannusten lisäksi aina myös välillisiä kuluja tehokkaan työskentelyn estymisen vuoksi. Voitelukalvo on monessa tilanteessa hyvin ohut, vain mikrometrien suuruusluokkaa. Tämän vuoksi jo hyvin pienet likahiukkaset haittaavat voitelukalvon muodostumista ja siten lisäävät kitkaa ja kulumista.

Epäpuhtauksia järjestelmän sisältä

Järjestelmässä olevat epäpuhtaudet voivat olla peräisin ulkopuolelta tai järjestelmän sisältä. Hydrauliikkaöljy ei joudu samassa määrin alttiiksi sisäiselle likaantumiselle kuin moottoriöljy. Joitakin sisäisiä epäpuhtauslähteitä hydrauliikkajärjestelmissä on kuitenkin olemassa. Sisäsyntyisistä epäpuhtauksista yleisimpiä ovat kulumametallit, jotka ovat peräisin järjestelmän liikkuvista osista. Kulumametallien määritys on yksi tyypillisimmistä laboratoriotutkimuksista sillä kulumametallien laadun ja määrän perusteella voidaan ennakoida järjestelmän tulevia huolto- ja korjaustarpeita. Kulumametallien määrän säännöllinen seuraaminen on tarkoituksenmukaista teollisuusympäristössä toimivissa järjestelmissä, joissa öljytilavuudet ovat suuria ja ennakoimattomista korjausseisokeista koituu suuret kustannukset.

Epäpuhtauksia voi joskus irrota myös järjestelmässä käytetyistä tiivisteistä, maaleista ja muista pintamateriaaleista, jos ne eivät ole yhteensopivia öljyn tai järjestelmissä esiintyvien lämpötilojen kanssa. Erityisesti tiivisteiden kohdalla ikääntyminen voi aiheuttaa haurastumista ja murentumista. Poikkeuksellisen korkeissa lämpötiloissa ja rasituksissa myös hydrauliikkaöljy voi itsessään muodostaa lakkautumia ja karstautumaa järjestelmään.

Myös järjestelmän valmistuksen, asennuksen sekä huoltojen ja korjauksien yhteydessä voi päästä koneistusjäämiä ja pölyjä öljyn sekaan. Joskus tämäntyyppiset epäpuhtaudet, esimerkiksi sorvaus ja porauslastut, ovat suhteellisen painavia ja niiden poistaminen järjestelmästä huuhtelemalla voi olla vaikeaa.

Ulkoisia epäpuhtauksia on helppo välttää

Yleisimpiä ulkoisia epäpuhtauksia ovat vesi ja pöly, joille öljy hyvin helposti altistuu sekä säilytys- ja käyttöympäristössä. Suhteellisen yksinkertaisilla toimenpiteillä voidaan ehkäistä öljyn likaantumista.
Liian usein öljytynnyrit ovat korjaamolla tai konehallissa paikassa, joissa pystyssä olevien tynnyreiden päälle kertyy pölyä ja muuta likaa ja mahdollisesti jopa vettä tai lunta. Vaikka tynnyri olisi suljettuna, se hengittää jonkin verran korkin lävitse. Lämpötilan laskiessa tynnyriin syntyy alipainetta, jolloin epäpuhtauksia voi imeytyä tynnyrin sisään. Öljytynnyreiden säilyttäminen vaakatasossa poistaa tämän ongelman.

Voiteluaineiden säilyvyyden kannalta olisi parasta, että öljy säilytettäisiin tasalämpöisessä ja puhtaassa varastossa. Myös öljyn käsittelyssä käytettävät välineet on pidettävä puhtaana. Tynnyripumppuja ei pidä jättää likaista maata vasten pystyyn kun vaihdetaan tynnyriä. Jos öljyn käsittelyssä käytetään apuna erillisiä kannuja ja suppiloita, ne on säilytettävä pölyltä ja muulta lialta suojattuna.

Huolehdi huohotuksesta

Hyväkuntoiset tiivisteet ja tehokas huohottimen suodatin ehkäisevät työmaan pölyn pääsyä hydrauliikkajärjestelmään.

Useissa hydrauliikalla toimivien koneiden käyttöympäristöissä on runsaasti vettä ja pölyä. Käytön aikana epäpuhtauksia voi päästä järjestelmään vuotavan säiliön korkin tai huonokuntoisten sylinteritiivisteiden kautta. Epäpuhtauksia voi päästä järjestelmään myös säiliön paine-eroja tasaavan huohottimen kautta. Kun säiliössä pinta laskee tai öljy jäähtyy, syntyy alipainetta, jonka myötä ilmaa virtaa säiliöön. Huohottimessa on oltava suodatin, joka estää epäpuhtauksia imeytymästä ilman mukana säiliöön ja rakenteen on estettävä vesiroiskeiden pääsy järjestelmään. Joissain kohteissa on mielekästä käyttää erillisellä kuivaimella varustettua huohotinta. Esimerkiksi konetta pestäessä on syytä huomioida, että huohotinta ei turhaan altisteta esimerkiksi vesisuihkulle.
Jotta suodattimen puhdistuskyky ja ilmanläpivertaus säilyvät riittävänä, on suodattimen kunto tarkistettava säännöllisesti ja se on tarvittaessa vaihdettava. Tukkeutunut huohotin voi aiheuttaa säiliöön alipainetta, joka häiritsee öljypumpun imuvirtausta. Usein huohotus on sisäänrakennettu järjestelmän täyttökorkkiin. Joissain huohotinkorkeissa on vaihdettava suodatinpatruuna ja joskus koko korkki on vaihdettava osa.

Suodatus avainasemassa

Oikein mitoitettu suodatin poistaa öljystä tehokkaasti kiinteitä epäpuhtauksia. Hyvä suodattaminen pidentää sekä öljyn että järjestelmän käyttöikää ja vähentää vaurioita.
Suodatin voi olla kytkettynä painelinjaan, paluulinjaan tai järjestelmässä voi olla erillinen sivu- tai säiliökiertosuodatus. Hyvin usein liikkuvan kaluston hydrauliikassa suodatin on tarkoituksenmukaista asentaa öljyn paluulinjaan, jolloin voidaan käyttää matalammille öljynpaineille suunniteltua suodatinta, joka käytännössä mahdollistaa yksinkertaisemman ja siten edullisemman suodatinrakenteen.
Painelinjaan asennettavien suodattimen on kestettävä korkeampia paineita, joka tekee suodattimesta hinnaltaan kalliimman. Etuna kuitenkin on, että komponentit saavat aina suodattimen lävitse tullutta öljyä. Painepuolelle asennettuja suodattimia käytetään usein suojasuodattimina juuri ennen erityisen arkoja tai komponentteja.
Sivu- tai säiliökiertoratkaisuja on käytössä lähinnä suurimmissa liikkuvan kaluston hydrauliikkajärjestelmissä sekä teollisuudessa.
Suodattimissa on usein indikaattori, joka kertoo suodattimen tukkeutumisesta sekä venttiili, joka päästää öljyn virtaamaan suodattimen ohitse, mikäli suodattimen vastapaine kasvaa liian suureksi. Suodattimen vaihto kannattaa kuitenkin tehdä hyvissä ajoin ennakoidusti ennen tukkeutumista.
Myös uusi hydrauliikkaöljy tulee täyttää järjestelmään suodattimen kautta, sillä käyttämätönkään öljy ei ole aivan täysin puhdasta. Kokonaisuuden kannalta on tarkoituksenmukaisinta, että öljy suodatetaan kunkin järjestelmän vaatimalle puhtaustasolle käyttökohteessaan.
Hyvin usein hydrauliikkaöljysäiliön tyhjennystulpan yhteydessä on magneetti, joka kerää itseensä öljyn seassa olevia metallihiukkasia ja toimii siten suodattimen tavoin. Mikäli hiukkasia kertyy runsaasti, on syytä epäillä mekaanista vauriota järjestelmässä.

Silmä ei kerro öljyn kuntoa

On hyvä pitää mielessä, että öljyn puhtaudesta voi tehdä aistinvaraisesti vain hyvin karkeita päätelmiä. Öljyn seassa olevat tai magneettiin tarttuneet metallihiukkaset ovat selkeä oire kulumisesta. Sameus ja maitomaisuus viittaavat yleensä öljyn sekaan päässeeseen veteen. Suurin osa haitallisista epäpuhtauksista on kuitenkin niin pieniä mikrometriluokan (µm), että ihmissilmä ei niitä kykene havaitsemaan. Puhtauksia määritetään yleensä ISO 4406 -standardin mukaista puhtausluokitusta, jossa lasketaan kooltaan yli 4 µm, 6 µm ja 14 µm hiukkasia. Ihminen kykenee paljaalla silmällä havaitsemaan noin 30 µm kokoisia hiukkasia ja esimerkiksi hiuksen paksuus on suuruusluokkaa 75 µm. Puhtautta voidaan mitata sekä kenttäolosuhteissa käytettävillä mittalaitteilla että öljynäytteestä laboratoriossa. Yleensä pienissä hydrauliikkajärjestelmissä järjestelmällinen öljyn puhtauden mittaaminen ei ole tarkoituksenmukaista, vaan on järkevämpää huolehtia puhtaudesta säännöllisellä öljyn ja suodattimien vaihdolla.

Teboililta asiantuntevat hydrauliikkaöljyneuvot

Teboil tarjoaa erittäin laajan valikoiman erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivia hydrauliikkaöljyjä. Laadukkaiden tuotteiden lisäksi saat meiltä myös asiantuntevat neuvot. Teboilin voiteluaineneuvonnan tavoitat numerosta 020 470 0916 arkisin klo 8–16. Voit myös lähettää viestin yhteydenottolomakkeella.