Huolehdi työkoneen voimalinjan voitelusta

Poikkeuksellisen likaisessa käyttöympäristössä on syytä tihentää öljynvaihtoväliä.

Työkoneissa ja maataloustraktoreissa voimansiirron öljyt joutuvat alttiiksi monenlaiselle rasitukselle. Käyttötarkoitukseen sopivan öljyn valinta sekä oikea-aikainen ja oikeilla öljyillä suoritettu öljyvaihto pidentää voimansiirron käyttöikää ja auttaa ehkäisemään yllättäviä korjaustarpeita.

Tuore ja puhdas öljy voitelee parhaiten


Voimansiirtoöljyn vaihtovälin suhteen kannattaa tukeutua ensisijaisesti koneen valmistajan suosituksiin. Tietyt konevalmistajat määrittävät öljyille erilaisia vaihtovälejä riippuen käyttöolosuhteista. Käyttöolosuhteet, lämpötilat ym. vaikuttavatkin merkittävästi öljyn käyttöikään.

Voimansiirron osat ovat periaatteessa umpinaisesti koteloituja ja siten suojattuja roiskevedeltä sekä ulkoa voimansiirron sisään pääsevältä lialta. Öljyn sekaan voi silti päästä epäpuhtauksia esimerkiksi voimansiirron huohottimen kautta. Painepesurilla konetta pestäessä on syytä huomioida ettei pesuria kohdisteta suoraan huohottimiin.

Mikäli työkoneilla ajetaan akseleita myöten vedessä tai liejussa, kannattaa kiinnittää erityistä huomiota öljyn puhtaana pysymiseen. Pölyisissä olosuhteissa, esim. turvesoilla ja sora-asemilla, käytettävät koneet saattavat altistua merkittävästi tuotantoprosessissa syntyvälle pölylle.Epäpuhtaudet heikentävät voitelua ja näin lisäävät kulumista ja vauriovaaraa. Vaikka voitelu olisikin muuten asianmukaista, liikkuvista osista irtoaa aina kulumisen seurauksena hieman niin sanottuja kulumametalleja, jotka osaltaan kiihdyttävät kulumista. Öljyssä olevat epäpuhtaudet saadaan poistettua öljynvaihdon yhteydessä. Tämän vuoksi myös akseli- ja vaihteistoöljyjen osalta on ensiarvoisen tärkeää noudattaa laitteistovalmistajan öljynvaihtovälejä.

Maataloustraktoreissa on tyypillistä, että samaa öljyä käytetään sekä vaihteistossa että hydrauliikassa. Hydrauliikalla toimivia laitteita kytkettäessä on syytä huolehtia liitinten puhtaudesta sekä hydraulisten toimilaitteiden kunnosta. Esimerkiksi huonokuntoisten hydraulisylintereiden tiivisteiden kautta pääsee likaa ja vettä koko järjestelmään. Hydrauliikkaa käytettäessä öljyn tilavuusvaihtelut säiliössä ovat suuria, jonka vuoksi myös huohotuksen kautta voi päästä epäpuhtauksia järjestelmään.

Työkoneet ovat tyypillisesti varustettuja ns. märkäjarrujärjestelmillä, jossa jarrurakenteet ovat öljykylvyssä akselistokotelon sisällä. Jarruissa olevat kitkapinnat kuluessaan lisäävät käytöstä syntyvien epäpuhtauksien määrää sekä kuumentavat öljyä. Öljyn oikealla käyttölämpötilalla on vaikutus öljyn kestoikään, sillä öljyä vanhentavat hapettumisilmiöt kiihtyvät voimakkaasti öljyn lämpötilan noustessa. Tämän vuoksi monissa vaihteistoissa öljylle on erillinen jäähdytys. Synteettisistä perusöljyistä valmistetut öljyt kestävät tavanomaisia mineraaliöljyjä paremmin hapettumista jonka lisäksi uudentyyppiset kehittyneet lisäaineteknologiat säilyttävät tehonsa aikaisempaa luotettavammin. Tämän vuoksi muutamat laitevalmistajat antavat synteettisille voimansiirtoöljyille pidemmän öljynvaihtovälin kuin mineraaliöljyille. Esimerkkinä täyssynteettinen Teboil Wetol Syntrac 75W-80, joka myös mahdollistaa alentamaan polttoaineenkulutusta.

Vaihtovälit kannattaa pitää maltillisina vaikka korkealaatuiset öljyt säilyttävätkin ominaisuutensa pitkään, etenkin jos koneen käyttö on erityisen raskasta tai öljy altistuu tavanomaista enemmän epäpuhtauksille. Tällöin on konevalmistajan suosittamaa vaihtoväliä tarvittaessa lyhennettävä.

Öljy voimansiirtoratkaisun mukaisesti


Teboilin valikoimasta löytyy laaja valikoima työkoneiden voimansiirtoon sopivia öljyjä. Eräissä työkoneissa käytetään momentinmuunnintyyppisiä vaihteistoja, jolloin vaihteistovalmistajan suosituksena on automaattivaihteistoöljy.

Maansiirtokoneiden akseleissa voidaan tarvitaan API GL-5 luokiteltua öljyä, jossa on mukana niin sanottu kitkalukko (LS, limited slip) lisäaineistus. Tällöin oikea valinta on Teboil Hypoid LS 80W-90. Tätä öljyä voidaan käyttää luokitustensa mukaisesti myös tietyissä märkäjarrullissa akseleissa.

Märkäjarrulliset akselit vaativat kuitenkin useimmiten Teboil Wetol -sarjan tyyppisiä öljyjä. Kaikki Wetol-sarjan tuotteet ovat ominaisuuksiltaan erittäin monipuolisia ja ne ylittävät monien konevalmistajien vaatimukset. UTTO öljyinä (Universal Tractor Transmission Oil) ne sopivat käytettäväksi usein myös hydrauliikassa.

Vanhemmissa traktoreissa ja työkoneissa konevalmistajan suosituksena on usein  ns. STOU öljy (Super Tractor Oil Universal). Tällöin oikea valinta on Teboil Monitra Super 10W-40. Lisää tietoa UTTO- ja STOU –öljyistä voit lukea täältä.

Edellä mainittujen öljyjen lisäksi yhtenä keskeisenä voimansiirtoöljyjen kategoriana on Caterpillarin ja Komatsun TO-4 –suorituskykyluokkien mukaiset öljyt. Näitä koneita varten Teboilin valikoimassa on Fluid TO-4 -voimansiirtoöljyjen tuotesarja, joiden kitkanmuunninlisäaineistus on optimoitu juuri Caterpillarin ja Komatsun valmistamia koneita varten. Lisäksi eräiden Caterpillar-koneiden akselistojen vaatimuksena on FD-1 –tyyppinen öljy, johon Teboililla on erikoisräätälöity Teboil Fluid FD-1 SAE 50.

Erilaiset viskositeettijärjestelmät

Moottori- ja voimansiirtoöljyillä on erilaiset SAE-viskositeettiluokat, jotta ne paremmin erotettaisiin toisistaan ja vältettäisiin mahdollinen virhekäyttö. Erityisesti traktoreiden voimansiirtoöljyjen kohdalla aiheuttaa väärinkäsityksiä, että eräät konevalmistajat määrittävät viskositeettivaatimukset voimansiirtoöljyjen viskositeettiluokkien mukaisesti ja toiset käyttävät moottoriöljyjen viskositeettiluokkia. Tätä aihetta on käsitelty tarkemmin aikaisemmassa artikkelissa. Molemmissa SAE-järjestelmissä on samankaltainen jako kylmä- ja kuumaluokkiin, vaikka asteikko onkin erilainen.

Voitelukohteeseen sopivan tuotteen valinta voi olla raskaan kaluston ammattilaisellekin joskus hankaa, sillä erilaisia merkkikohtaisia luokitusjärjestelmiä on paljon ja niiden määrä kasvaa jatkuvasti. Teboilin voiteluaineneuvonta auttaa sopivan tuotteen valinnassa. Yhteyden asiantuntijoihimme saat arkisin klo: 8-16 puhelimitse numerosta 020 470 0916 tai lähettämällä viestin.