Tunne moottoriöljyn juoksevuusmerkinnät

Moottoriöljyn voiteluominaisuuksien perustana on oikea viskositeetti eli juoksevuus. Näin talviaikaan monella on mielessä öljyn kylmäominaisuudet. Lähteekö moottori käyntiin reippaasti? Saako moottori riittävän voitelun käynnistyshetkellä?
Moottorin käydessä olennaisempaa on kuumaviskositeetti: Moottorin hyötysuhteen kannalta on eduksi, että öljyllä on alhainen viskositeetti. Toisaalta käyttökohteeseen ja -olosuhteisiin nähden liian juokseva öljy ei välttämättä muodosta riittävää voitelukalvoa.

SAE-luokka kertoo juoksevuudesta

Moottoriöljyjen SAE J300 -standardin mukainen viskositeettiluokitus on kaikkein tutuin moottoriöljyjen luokitusjärjestelmä. On hyvä muistaa, että SAE-luokka kertoo ainoastaan öljyn juoksevuusominaisuuksista eikä se ota kantaa öljyn muuhun suorituskykyyn. SAE-viskositeettiluokituksessa käytetään kahta erilaista lukuarvoa. Tavallisia luokituksia raskaassa kalustossa ovat esimerkiksi 15W-40, 10W-40 ja 5W-30.

Ennen W-kirjainta (Winter eli talvi) olevat numerot kuvaavat öljyn viskositeettiominaisuuksia kylmässä. Kylmäjuoksevuuden osalta luokitusjärjestelmä alkaa 0W-luokasta ja päättyy 25W-luokkaan.  Vastaavasti ilman W-kirjainta oleva luku kuvaa kuumaominaisuuksia. Kaikkein juoksevimmat moottoriöljyt kuuluvat luokkaan 8 ja paksuimmat luokkaan 60. Juoksevimpia 0W-8-luokan öljyjä on käytössä eräissä erityisesti polttoainetaloudellisuusoptimoiduissa henkilöautoissa. SAE 10W- 60 öljyjä käytetään esimerkiksi moottoriurheilukäytössä.

Markkinoilla on myös yksiasteöljyä, joille ilmoitetaan ainoastaan kylmä- tai kuumaviskositeetti. Nykypäivänä yksiasteisia moottoriöljyjä ei nimestään huolimatta juurikaan enää käytetä raskaan kaluston moottoreissa. Niitä käytetään edelleen pääasiassa voimansiirrossa ja hydrauliikassa. Esimerkiksi SAE 10W -luokan moottoriöljyjä käytetään usein hydrauliikassa ja SAE 30 -luokan öljyjä eräissä vaihteistoissa.

On tärkeä huomata, että voimansiirtoöljyillä on kokonaan oma SAE J306 -luokitusjärjestelmänsä, jonka asteikko on erilainen kuin moottoriöljyillä. Esimerkiksi 10W-40 -moottoriöljy (SAE J300) on juoksevuudeltaan likimain samaa suuruusluokkaa kuin 75W-90-luokan (SAE J306) vaihteistoöljy. Vaihteistoöljyluokitukset alkavat luvusta 70 ja moottoriöljyluokitukset päättyvät lukuun 60. Juoksevuutta kuvaavat luvut eri katergorioissa on tarkoituksella valittu erilaisiksi sekaannuksien välttämiseksi.
10W-40 ja 10W-30 yhtä hyviä kylmässä.

On melko yleinen käsitys, että 10W-30 öljy sopisivat paremmin talvioloihin kuin 10W-40 -öljyt. Tämä ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa. 10W-viskositeettiluokan kylmäominaisuusvaatimukset ovat samat riippumatta öljyn kuumaominaisuuksista. Esimerkiksi Teboil Super HPD -sarjassa 10W-40 -öljyllä on parempi jähmepiste kuin 10W-30 -öljyllä. Vastaavasti 5W-40- ja 15W-40 -luokkien öljyillä on samat kuumajuoksevuusominaisuudet. Kuten oheisesta taulukosta voi huomata, saman viskositeettiluokan sisään mahtuu jonkin verran vaihtelua. Eli saman viskositeettiluokan sisälläkin voi olla juoksevuusominaisuuksiltaan erilaisia tuotteita.

SAE-luokka CCS-viskositeetti
[cP, °C]
Pumpattavuuden
rajalämpötila [°C]
Viskositeetti
[cSt @ 100 °C]
HTHS
[cP]
0W 6200 @ -35 -40 3,8->
5W 6600 @ -30 -35 3,8->
10W 7000 @ -25 -30 4,1->
15W 7000 @ -20 -25 5,6->
20W 9500 @ -15 -20 5,6->
25W 13000@ -10 -15 9,3->
8 4,0–6,1 1,7
12 5,0–7,1 2,0
16 6,1–8,2 2,3
20 6,9–9,3 2,6
30 9,3–12,5 2,9
40 12,5–16,3 3,5/3,7*
50 16,3–21,9 3,7
60 21,9–26,1 3,7
* 3,5 cP:  0W-40, 5W-40 ja 10W-40 ; 3,7 cP: 15W-40, 20W-40 ja 40

Mikä öljy on parasta?

Kylmäviskositeettia kuvaavan W-luokan kohdalla pieni luku tarkoittaa käytännössä parempaa öljyä. Kuumaviskositeetin kohdalla ei sen sijaan voida sanoa, että pieni tai suuri luku tekisi öljystä paremman, sillä optimaalinen juoksevuus riippuu käyttökohteesta. Alhaisen viskositeetin öljy auttaa pienentämään moottorin sisäisiä kitkoja, vähentää häviöitä ja näin parantaa moottorin polttoainetaloudellisuutta. Toisaalta öljyn on oltava moottorin ominaisuudet sekä käyttöolosuhteet huomioiden riittävän paksua, jotta voitelukalvo muodostuu riittäväksi.

Öljyn valinnan lähtökohdaksi kannattaa ottaa moottorivalmistajan asettamat suorituskyky- ja viskositeettiluokka vaatimukset. Raskaassa kalustossa on aikaisemmin käytetty paljolti 10W-30- ja 15W-40 -luokkien mineraaliöljyjä. Synteettisiä perusöljyjä käyttämällä voidaan valmistaa 10W-40 -luokan öljyä, joka yhdistää näiden luokkien ominaisuudet ja sopii erinomaisesti ympärivuotiseen käyttöön raskaassa kalustossa. Tässä viskositeettiluokassa Teboil-valikoimassa on useampia öljyvaihtoehtoja, joilla on hieman erilaisia ominaisuuspainotuksia erilaisten moottorivalmistajakohtaisten erikoisvaatimusten vuoksi.

Tavoiteltaessa mahdollisimman laajaa ympärivuotista käyttölämpötila-aluetta, erinomainen valinta on täyssynteettinen Teboil Super HPD ECV 5W-40.
Uudemmassa kuorma-autokalustossa ollaan siirtymässä yhä useammin 5W-30 -luokan öljyihin, kuten Teboil Super XLD EEV 5W-30, joka mahdollistaa paremman polttoainetalouden. Tulevaisuudessa näköpiirissä ovat 0W-20 viskositeetit myös raskaalla kalustolla.

Miten SAE-viskositeettiluokka määrittyy?

SAE J300 -järjestelmässä viskositeettiluokka määräytyy neljän erilaisen laboratoriomittauksen perusteella.
• CCS-viskositeetti mitataan laitteella, joka simuloi öljyn käyttäytymistä kylmäkäynnistystilanteessa (Cold Cranking Simulator). Kullekin luokalle on määritetty tietty mittauslämpötila ja dynaamisen viskositeetin maksimiarvo.
• Pumpattavuuden rajalämpötila määritetään standardoidulla MRV-mittalaitteella (Mini Rotary Viscometer). Pumpattavuuden rajalämpötilaa voidaan suuntaa-antavasti pitää alhaisimpana turvallisena kylmäkäynnistyslämpötilana. Öljypumpun ja imusiivilän rakenne sekä puhtaus voivat merkittävästi vaikuttaa öljyn virtaavuuteen käytännön olosuhteissa.
• Kinemaattinen viskositeetti 100 °C lämpötilassa määritetään mittaamalla kuuman öljyn virtausnopeus standardoidussa viskometriputkessa.
• HTHS-viskositeetti (High Temperature High Shear) mitataan laitteella, joka kohdistaa öljyyn leikkaavan voiman 150 °C lämpötilassa.
Kolme ensimmäistä kohtaa määrittävät kylmäviskositeetin W-luokan ja kaksi viimeistä kuumaviskositeettiluokkaa.

Valitse tarkoitukseen sopiva öljy

Moottoriöljyvalintaa tehtäessä on muistettava, että viskositeettiluokka on vain yksi öljyn ominaisuuksia kuvaavista asioista. Öljyä valittaessa onkin syytä ensin selvittää moottorivalmistajan asettama suorituskykyvaatimus, kuten ACEA- tai API-luokka tai moottorivalmistajan merkkikohtainen luokka.
Tämän jälkeen voidaan valita moottorin käytön kannalta tarkoituksenmukainen viskositeettivaihtoehto. Erityisesti vanhempiin moottoreihin on usein mielekästä valita moottorivalmistajan aikanaan asettamia minimivaatimuksia suorituskykyisempi ja käyttölämpötila-alueeltaan laajempi öljy.

Teboililta löytyy erittäin laaja valikoima suomalaisiin käyttöolosuhteisiin suunniteltuja tuotteita, jotka tarjoavat omissa viskositeetti- ja suorituskykyluokissaan huippuluokan ominaisuudet. Teboilin voiteluaineneuvonta auttaa mielellään vaatimuksia ja tarpeita vastaavien voiteluaineiden valinnassa. Tarvittaessa voit soittaa tekniseen neuvontaamme 020 470 0916, jossa vastataan arkisin kello 8–16. Voit myös lähettää yhteydenottopyynnön asiantuntijallemme.