Talveen kunnollisilla öljyillä

Vaativat suomalaiset talvisäät laittavat voiteluaineiden ominaisuudet koetukselle. Öljyn on säilytettävä riittävä juoksevuus kylmässä, jotta se virtaa järjestelmässä ja antaa liikkuville osille niiden kaipaamaa suojaa. Kaikki öljyt muuttuvat jähmeämmiksi lämpötilan laskiessa, mutta muutoksen suuruus on huomattavasti erilainen eri öljylaaduilla. Sahaavissa lämpötilavaihteluissa öljyltä vaaditaan myös kykyä käsitellä siihen kondensoituvaa kosteutta.

SAE-luokka kertoo kylmä- ja kuumaominaisuuksista

Moottoriöljyjen SAE-viskositeettiluokituksessa ennen W-kirjainta oleva luku kertoo öljyn kylmäjuoksevuudesta. Saman SAE-luokan sisälle mahtuu kuitenkin varsin paljon vaihtelua. Kahdella eri SAE 10W-40 -luokan öljyllä voi siis olla hyvin erilaiset kylmäominaisuudet riippuen siitä, että onko öljy suunniteltu täyttämään juuri nippanappa 10W-raja vai onko öljy jo lähellä 5W-luokkaa.

Kylmäominaisuuksiltaan heikon öljyn voi havaita kylmällä säällä moottorin käynnistymisen kankeutena. Sen sijaan lisääntynyttä moottorin kulumista tai huonompaa polttoainetaloutta on vaikeampi havaita.

Teboilin valikoimasta löytyy useita moottoriöljyjä, joiden suunnittelussa painotettu suomalaisten olosuhteiden vaatimia kylmäominaisuuksia. Kun halutaan raskaalle dieselmoottorille erinomaisesti kylmimmissäkin oloissa voiteleva öljy, oikeita valintoja ovat Super XLD EEV 5W-30 (lataa esite) ja Super HPD ECV 5W-40 (lataa esite).
Myös vaihteistoöljyjen juoksevuus merkitään SAE-luokilla. On kuitenkin hyvä huomata, että vaihteistoöljyjen luokitusasteikko on erilainen kuin moottoriöljyillä. Voimansiirrossa öljyn riittämättömät kylmäominaisuudet ilmenevät usein vaihteiston takertelevana toimintana. Liian jäykkä vaihteistoöljy lisää myös voimansiirron tehohäviöitä sekä mekaanista kulumista.

Vaihteistoon kannattaa valita luotettavasti laajalla lämpötila-alueella voiteleva täyssynteettinen öljy. Tällaisia öljyjä ovat Teboil Gear MTF-V 75W-80, Teboil EP 75W-90 ja Hypoid 75W-90, joista jälkimmäinen on monessa käyttökohteessa oikea valinta myös vetopyörästöön. Usein vetopyörästöissä vaaditaan GL-5 -luokan öljyä ja SAE 140 -luokan kuumaviskositeettia, silloin Teboil Hypoid 75W-140 on osuva valinta.

Myös SAE 80W-luokan öljyjen kylmäominaisuudet ovat monissa käyttökohteissa riittäviä. Sen sijaan eteläisemmässä Euroopassa melko yleisesti käytettyjen 85W-öljyjen kylmäominaisuudet ovat vaativiin suomalaisiin olosuhteisiin liian kehnot.

Hydrauliikkaöljyn valinnassa tarkkana

Hydrauliikkaöljyjen viskositeetti ilmaistaan ISO VG -luokalla, joka kertoo öljyn juoksevuudesta 40 °C lämpötilassa. Se ei kerro kuitenkaan mitään siitä, kuinka öljy käyttäytyy lämpötilan muuttuessa. Hitaasti toimivat ja tehottomat työliikkeet saattavat olla oire huonosti juoksevasta öljystä. Työn teon häiriintymisen lisäksi öljyn huono juoksevuus aiheuttaa puutteellisen voitelun, joka voi aiheuttaa kalliita vaurioita.

Hydrauliikkaöljyä hankittaessa onkin syytä selvittää sen viskositeetti-indeksi, joka kertoo öljyn juoksevuuden muuttumisesta lämpötilan muuttuessa. Mitä korkeampi indeksin arvo on sitä vähemmän öljyn juoksevuus muuttuu. Lisäksi kannattaa selvittää öljyn jähmepiste. Näiden tietojen perusteella voi arvioida öljyn soveltuvuutta kylmiin olosuhteisiin.

Ilmastollisesti huomattavasti Suomea tasalämpöisemmillä alueilla käytetään usein hydrauliikkaöljyjä, joiden viskositeetti-indeksi on suuruusluokkaa 100. Suomessa tällainen öljy ei sovellu ympärivuotiseen käyttöön, koska juoksevuus sen muuttuu voimakkaasti lämpötilan muuttuessa. Näin ollen tällaisen öljyn juoksevuusominaisuudet ovat heikommat niin kylmä- kuin kuumakäytönkin kannalta verrattuna laadukkaisiin korkeamman viskositeetti-indeksin hydrauliikkaöljyihin.

Vaihteleviin suomalaisiin sääolosuhteisiin sopivat erinomaisesti esimerkiksi Teboil Hydraulic Oil 32S ja 46S. Molempien viskositeetti-indeksi on lähes 200 ja jähmepiste tulee vastaan vasta −50 °C tienoilla. Teboilin valikoimasta löytyy lisäksi useita muita erikoishydrauliikkaöljyjä, jotka on suunniteltu vieläkin vaativampiin käyttöolosuhteisiin.
On hyvä muistaa, että hydrauliikkaöljyn korkeasta viskositeetti-indeksistä on hyötyä myös normaaleissa käyttölämpötiloissa. Lue myös tämä artikkeli: Paremmalla öljyllä tehokkuutta hydrauliikkaan.

Erikoisöljyillä parempi vedenerottuminen

Veden kertyminen hydrauliikkajärjestelmiin voi olla haaste kosteissa olosuhteissa sekä nopeasti muuttuvissa lämpötiloissa. Vesi huonontaa voitelua, aiheuttaa vaahtoamista sekä korroosiota ja lisäksi jäätyneet vesipisarat saattavat jumittaa hydrauliikan venttiileitä. Kaikissa Teboil-hydrauliikkaöljyissä on otettu huomioon tarkoituksenmukainen veden ja epäpuhtauksien käsittelykyky.

Erityisen hyvää vedenerotuskykyä haluttaessa parhaita valintoja ovat Teboil Hydraulic 46 Max-S ja Hydraulic SHV 36. Näissä molemmissa on käytetty uudenaikaista sinkitöntä lisäaineteknologiaa, joka mahdollistaa paremman vedenerottumisen ja suodatettavuuden.

Pohjoisten olojen osaamista

Haminassa valmistettavat Teboil-voiteluaineet on suunniteltu toimimaan suomalaisissa käyttöolosuhteissa. Tältä sivustolta löydät paljon teknistä tietoa, joka auttaa sopivan tuotteen valinnassa. Tarvittaessa voit soittaa tekniseen neuvontaamme 020 470 0916, jossa autetaan mielellään oikeiden tuotteiden valinnassa arkisin kello 8–16.