Oikeat öljyvalinnat auttavat säästämään kaluston käyttökustannuksissa

Tiesitkö, että oikealla voiteluainevalinnalla ja öljyjen asianmukaisella varastoinnilla voit merkittävästi vaikuttaa kuorma-auton tai työkoneen käytöstä aiheutuviin kokonaiskustannuksiin?

Ainoastaan hankintahinnaltaan edullisimman voiteluaineen käyttäminen ei tarkoita pienimpiä mahdollisia koneen kokonaiskäyttökustannuksia, sillä näihin kustannuksiin vaikuttaa myös huolto- ja korjauskustannukset sekä polttoaineenkulutus. Laadukkaat, käyttötarkoitukseen ja sovellutukseen optimoidut voiteluöljyt auttavat parantamaan koneidesi työtehokkuutta ja hyötysuhdetta sekä alentamaan polttoaineenkulutusta, joka muodostaa merkittävän osan käytönaikaisista kuluista. Laadukkaan öljyn käyttäminen on investointi, joka auttaa sinua saavuttamaan korkeamman tuottavuuden alhaisemmin kokonaiskustannuksin.

Ohessa on perustietoa siitä miten oikeat voiteluainevalinnat auttavat sinua saavuttamaan kaluston alhaisemmat kokonaiskäyttökustannukset ja korkeamman työtehon. Lopuksi voit testata tietosi vastaamalla kymmeneen aihetta koskevaan kysymykseen. Kisaan pääset sivun alaosasta! Halutessasi voit jakaa tuloksesi ystävillesi myös Facebookissa!

Oikealla moottoriöljyvalinnalla voit pienentää polttoaineenkulutusta

Merkittävä osuus koneurakointi- ja kuljetusliikkeiden kokonaiskustannuksista muodostuu polttoaineesta. Kuljettajan ajotavalla on suuri merkitys polttoaineenkulutukseen, mutta taloudellisempi ajotapa ei suinkaan ole ainoa tapa pienentää polttoainekuluja. Ajoneuvo- ja moottorivalmistajat kehittävät jatkuvasti moottoreita, jotka mahdollistavat yhä pienemmän polttoaineenkulutuksen tinkimättä kuitenkaan moottorin tehoista. Samalla myös polttoaineen kulutuksesta suoraan riippuvainen hiilidioksidipäästö (CO₂) pienenee. Moottoriöljyjen kehittymisellä on oma merkittävä roolinsa tämän kehityskulun mahdollistajana, sillä alhaisemman viskositeetin moottoriöljyillä pystytään merkittävästi parantamaan raskaan kaluston moottoreiden polttoainetaloudellisuutta. Pelkästään siirtymällä käyttämään SAE 5W-30-luokan moottoriöljyä esimerkiksi SAE 15W-40 öljyjen sijaan voidaan saavuttaa jopa yli prosentin polttoainekulutuksen pienentyminen linjaliikennekäytössä. Prosentinkin säästö per ajoneuvo tarkoittaa vuositasolla merkityksellistä euromäärää. Mikäli ajossa tulee paljon pysähdyksiä ja liikkeelle lähtemisiä, öljyn rooli kulutuksen pienentämisessä on vieläkin suurempi. Voiteluteknisesti kysymys ei kuitenkaan ole pelkästään siitä, että vaihdetaan vain alhaisemman viskositeetin öljyyn, sillä polttoainetta säästävän moottoriöljyn on kyettävä suojaamaan moottoria kulumiselta jopa paremmin kuin aiempien perinteisten moottoriöljyjen. Tätä tarkoittaa entistä kehittyneempien lisäaineiden käyttöä.

Voimansiirtoöljyillä on merkitystä

Vaihteistoöljyn päätehtävänä on kulumisen minimointi. Öljyllä on oltava myös oikeanlaiset kitkaominaisuudet, jotta esimerkiksi synkronointimekanismi toimii oikein ja vaihteiden vaihtaminen on sujuvaa. Hammaspyörien välisissä kosketuksissa syntyy leikkaavia voimia, joita öljyn on kyettävä vastustamaan. Lisäksi öljyllä on oltava hyvät ja oikeanlaiset kulumisenesto- ja paineenkesto-ominaisuudet.

Paineenkesto-ominaisuuksien tarve korostuu hypoidivetopyörästöissä, joissa hampaiden välillä on sekä suuria pintapaineita että liukuvaa kosketusta. Öljyn on vaimennettava myös hammaspyörien liikkeestä syntyvää ääntä ja värähtelyä.

Useimpien muiden voiteluaineiden tapaan voimansiirron öljyjen valmistamiseen käytetään erilaisia käyttökohteen mukaan valittuja perusöljyjä sekä lisäaineita. Perusöljyjen suhteen ollaan siirtymässä yhä enemmän synteettisiin öljyihin, jotka mahdollistavat luotettavan voitelun laajalla lämpötila-alueella. Samalla myös voimansiirron häviöt pienenevät ja ajoneuvon polttoainetalous paranee. Paremman hapetuskestävyyden vuoksi synteettinen öljy säilyttää ominaisuutensa myös pidemmillä vaihtoväleillä.

Korkealaatuisemmalla öljyllä tehokkuutta hydrauliikkaan

Hydrauliikkaöljyn valinta vaikuttaa olennaisesti koneen työtehokkuuteen ja hydrauliikkajärjestelmän hyötysuhteeseen. Parempi hyötysuhde taas vaikuttaa suoraan polttoainetalouteen. Hyötysuhteen kannalta öljyn viskositeetti on suuressa roolissa. Viskositeetti on suure, joka kuvaa öljyn juoksevuutta ja viskositeetti-indeksi öljyn juoksevuuden muuttumista lämpötilan muuttuessa. Kaikki öljyt ovat kuumassa juoksevampia kuin kylmässä. Mitä suurempi öljyn viskositeetti-indeksi on, sitä vähemmän sen juoksevuusominaisuudet muuttuvat. Eli korkeamman viskositeetti-indeksin öljyn juoksevuusominaisuudet säilyvät tasaisempana lämpötilan muuttuessa. Korkean viskositeetti-indeksin öljyn viskositeettiominaisuudet säilyvät tavoitearvoissa laajemmalla käyttölämpötila-alueella. Optimiviskositeetin alueella öljyn virtausvastukset ovat pieniä, öljy säilyttää voitelukykynsä ja pumpun sisäiset ohivuodot pysyvät minimaalisina. Pienet häviöt tarkoittavat sitä, että polttoaineen energia saadaan hyödynnettyä paremmin tuottavaan työhön, jolloin kulutus laskee ja koneen työteho nousee.

Ammattikäytössä hydrauliikkaöljyn hankintahinta muodostaa vain hyvin pienen osan kokonaiskustannuksista. Parempaan öljyyn panostaminen maksaa itsensä takaisin. Jos kone kuluttaa normaalisti 20 litraa tunnissa ja öljyn valinnalla saadaan aikaan 5 prosentin polttoainesäästö, tarkoittaa se käytännössä yhden litran säästöä tunnissa. 500 tunnin öljyvaihtovälillä saadaan jo 500 litran säästö. Lisähyötyä tulee vielä parantuneesta työskentelyn tuottavuudesta kun kone pystyy tekemään työliikkeet nopeammin ja täsmällisemmin.

Hydrauliikkaöljyä hankittaessa ei kannata ostaa vain jotakin ”kolmekakkosta” tai ”nelikutosta”. Laadukkaampaan öljyyn sijoittaminen auttaa nostamaa työn tehokkuutta ja alentaa polttoaineen kulutusta, jolloin kokonaiskustannukset ovat alhaisempia.

On hyvä muistaa, että halpojen öljyjen puutteelliset ominaisuudet voivat aiheuttaa vaurioriskin. Jos öljy ei virtaa kylmässä, liikkuvat osat eivät saa voitelua. Toisaalta raskaasti kuormitetussa järjestelmässä lämpötilat voivat nousta korkealle, jolloin voitelukalvon kestävyys on koetuksella.

Testaa tietosi